David Ferran Aguilà

Backend & Frontend Developer

Així sóc jo, i així et puc ajudar

Em dedico al desenvolupament web de forma professional des de l'any 2006, després d'haver cursat Enginyeria Tècnica Multimèdia. Fent d'aquesta professió la meva passió.

Tot i que el meu fort es la programació Backend, sóc una persona multidisciplinar amb coneixements i estudis en Frontend, Disseny, UX/UI i SEO, que fan que pugui aportar un ventall més ampli a l'hora de trobar la solució més idonia per a cada projecte. Aixi com poguer entendre les necessitats dels diferents departaments d'una empresa o relacionar-me amb el mateix idioma amb els diferents perfils professionals.

En tots aquests anys he treballat tant d'assalariat, formant part d'un equip i com d'autonom. On sovint s'han d'executar tots els papers de l'auca. Fet que m'ha dotat d'una permeabilitat per adaptar-me a programar en diferents llenguatges i haver-me d'enfrontar a reptes constants.

És en l'assoliment d'aquests reptes i en l'aprenentatge constant on valoro més la meva feina, on millor i més satisfet em sento.

Aquests són els principals punts que et puc aportar:

Desenvolupament Backend

Desenvolupament d'aplicacions en entorn servidor, amb els llenguatges de PHP i Javascript i base de dades relacionals com MySQL o mariaDB.

Coneixements i experiencia amb frameworks com Symfony i Laravel, també treballant sobre frameworks de client.

Treballo segons les metodologies de cada empresa, tinc experiència amb MVC, TDD i DDD.

Experiència construint i utilitzant RESTFUL API pròpies i de tercers.

Exploreu els projectes per veure exemples dels diferents desenvolupaments.

Wordpress Theme & Plugins

Disposo d'una dilatada experiència treballant sobre el CMS de Wordpress i el seu e-commerce, Woocommerce, ja que és un dels CMS més utilitzats i potents des de fa anys, amb gran implementació en el mercat actual, sobretot per la seva senzillesa de cada a l'administració de contingut. A més compta amb una gran comunitat de desenvolupadors i actualitzacions.

He programat diversos temes i plugins segons les necessitats de cada empresa o client. Sempre amb la premissa ben clara, l'optimització de recursos, temps de desenvolupament, velocitat de càrrega i per sobre de tot reduir la corba d'aprenentatge de l'eina de gestió pels usuaris.

Exploreu els projectes per veure exemples dels diferents desenvolupaments.

Desenvolupament Frontend

Experiència i coneixement en el desenvolupament d'aplicacions frontend en javascript sobre els frameworks VUE i Jquery.

El fet de conèixer també l'àmbit de la maquetació, preprocessadors de CSS i el framework Bootstrap em permet entendre i preparar de forma optima el projecte per tal que sigui còmode i pràctic per als maquetadors. A l'hora de poder adaptar qualsevol canvi que disposin.

L'escalabilitat i adaptabilitat del projecte és quelcom molt important i que tinc molt en compte a l'arrencar un projecte o desenvolupar noves funcionalitats. D'aquesta manera s'optimitzen els esforços i recursos en imprevistos o canvis que el projecte pugui patir.

Exploreu els projectes per veure exemples dels diferents desenvolupaments.

UX/UI

L'experiència d'usuari barreja dues coses el coneixement tècnic de les aplicacions web, en aquest cas i la psicologia dels usuaris, un dels temes que més m'interessen.

M'obsessiona que les aplicacions siguin senzilles i intuïtives, que no requereixin cap aprenentatge per a seva utilització, o si més no que aquest sigui mínim, que l'usuari no es senti perdut, és a dir, que l'aplicació tingui una utilitat real.

M'he format en diferents cursos d'UX i en la utilització d'eines per a l'elaboració de wireframes com adobe XD.

Disposo d'experiència laboral com dissenyador UX, explora els projectes per veure'n exemples.

La manera de desenvolupar

A l'hora de programar m'agrada ser meticulós, el codi ha de ser llegit i entès per altres desenvolupadors i en un futur ha de ser fàcilment escalable i adaptable. En grans aplicacions és molt important tenir aquest control sobre el codi per la facilitat de debugar i minimitzar errorsi temps de resolució de conflictes.

Des de l'anàlisis de les necessitats del domini fins a la documentació final, em regeixo per l'exigència en l'execució de cada fase seguint un codi de bones pràctiques.

Clean code

Codi escrit de manera clara i senzilla, dividit en funcions petites, maquetat de forma ordenada per tal de ser llegit i entès per qualsevol altre programador.

Best practices

Definició dels requisits juntament amb el client per tal de detallar de forma clara totes les funcionalitats que executarà l'aplicació. Detectar punts en blanc, formular preguntes, crea dubtes i resoldre'ls abans d'iniciar el desenvolupament.
A l'hora d'escriure codi, utilització d'un naming fàcilment comprensible.

Exigencia i optimització

Aplicant el principi d'exigència en totes les fases del desenvolupament, optimitzarem el temps de detecció d'errors i d'escalabilitat.
Especial atenció en l¡optimitazió del codi, per tal que aquest sigui més eficient i àgil

Documentació

Documentació del codi per millorar la seva comprensió en un futur de forma ràpida. Detallar cada classe i mètode la seva funcionalitat per tal que tots els desenvolupadors que treballin sobre aquest puguin conèixer com funciona i no hagin de repetir funcionalitats.

Un treballador exigent, motivat i sempre disposat a trobar solucions.

Toni Mondragón · CEO Escape Radar

Empatía i treball en equip

Per mi tant o més important que les habilitats i els coneixements professionals ho són les relacions interpersonals i laborals que establim amb els companys.

És essencial procurar i ser proactiu en tenir un bon ambient, oferir ajuda en tot moment sigui quina sigui la tasca a realitzar, mantenint una postura d'amabilitat i confiança, en definitiva ser empatics amb qui ens envolta.

D'això depen que un equip treballi content i implicat, i facin de la feina un lloc confortable i motivador, on poguer remar plegats cap a un l'objectiu comú.

És la millor recompensa que un pot rebre per la feina ben feta.

Descarrega't el curriculum